Una jornada de la FOEG constata que la meitat de les empreses familiars no planifiquen el relleu

En el mateix acte es va exposar la recent modificació del codi penal sobre la responsabilitat penal de les empreses

\r\n

La planificació de la successió en les empreses familiars és un procés que no està exempt de dificultats i moltes companyies són reticents a abordar-lo amb temps per por a que es generin conflictes en el sí de la família. Tant és així que més de la meitat de les empreses familiars gironines no han planificat el relleu en el lideratge. Aquesta situació es va constatar en el decurs de la jornada que la FOEG, amb la col·laboració del bufet d’advocats Gambero, va dur a terme ahir al vespre a l’Hotel AC Bellavista de Girona per informar de les eines que existeixen per portar a terme aquest procés i garantir la continuïtat de l’empresa. En la jornada van participar dos especialistes en Protocol Familiar: l’advocat Carlos Gambero i l’economista Susanna Cané. Hi van assistir una vuitantena d’empresaris que van mostrar un gran interès en el tema plantejat.

\r\n

Els darrers estudis realitzats amb la col·laboració de la Càtedra Cambra de l’empresa familiar de la UdG, indiquen que a les comarques de Girona el 82% de les empreses són familiars. A Catalunya, la demarcació de Girona és la que acapara el major nombre d’empreses familiars, amb el 80,90 %.

\r\n

Durant la jornada es va donar a conèixer el Protocol Familiar, un conjunt de documents que tenen la finalitat d’assolir i assegurar la continuïtat del negoci i preservar el patrimoni familiar. Hi ha professionals experts en Protocol Familiar que poden ajudar a l’empresa, des de la perspectiva jurídica, en la redacció de documents; des de la perspectiva tributària, en les qüestions sobre el cost fiscal que poden suposar determinades decisions; i des de la perspectiva emocional, pels conflictes familiars que es poden generar quan arriba el moment de prendre la decisió sobre el relleu. Les ponències van ser sessions amb un enfocament pràctic quevan combinar l’explicació de conceptes i vídeos dissenyats per respondre preguntes com, per exemple, perquè és important planificar la successió en una empresa familiar? què inclou el Protocol Familiar? o com es regula la relació entre familiars, patrimoni i empresa?

\r\n

En els vídeos, produïts per l’equip de l’empresa G3, es van exposarles experiències i situacions més habituals que es poden donar en les empreses familiars en el moment de plantejar la successió.

\r\n\r\n

Responsabilitat penal de les empreses

\r\n

En el mateix acte es va informar de la recent modificació del codi penal que mitjançant la llei 1/2015 introdueix la possibilitat que les persones jurídiques ( societats) puguin ser considerades responsables penalment. Això vol dir que ara les empreses poden ser condemnades amb penes que van de la multa econòmica al tancament del negoci si qualsevol treballador comet un delicte per no haver estat sotmès al degut control dels administradors. Abans, en aquests supòsits, les empreses només podien ser considerades responsables civils. El Codi Penal regula què ha de fer l’empresa per acreditar el compliment de les seves obligacions i, per tant, evitar o atenuar la pena com, per exemple, disposar de protocols de seguretat que ajudin a prevenir la comissió de delictes.