La FOEG alerta en un estudi que s’estan perdent les vocacions pels oficis

Considera que cal fer-ne promoció per tal de posar-los en valor, tal i com ha passat amb la cuina

La patronal FOEG alerta que s’està perdent la vocació pels oficis després d’un informe fet per mitjà d’enquestes a alumnes de sisè de primària, en el marc del programa “Jo de gran vull ser com tu”. Dels 609 alumnes gironins que hi han participat, un 32,7% dels que volen ser empresaris es decanten per àmbits específics com la tecnologia (informàtica i videojocs…) i alguns també apunten que volen ser advocats, arquitectes, veterinaris, enginyers… En cap moment, però, esmenten que voldrien crear empreses relacionades amb els oficis tradicionals, con pot ser fuster, electricista o mecànic. A partir d’aquesta conclusió es considera que caldria adoptar mesures en aquest sentit per tal de fomentar aquestes vocacions, molt necessàries en la societat. “Ja que el Govern ha fet una aposta per la formació dual cal també fer promoció dels oficis perquè si no aquesta iniciativa pot quedar coixa. Cal tenir en compte que les feines artesanals són molt difícils de substituir per robots i són una garantia de futur”, indica el president de la FOEG, Ernest Plana. També esmenta, a tall d’exemple, que un expert que ha treballat amb grans multinacionals va apuntar en una conferència a EADA que als seus fills els hi havia recomanat tenir un ofici. La patronal defensa que igual que s’han fet programes que han servit per posar de moda la cuina es posin en marxa iniciatives per promocionar altres oficis.

El director de la tèxtil Mitsa, Joan Curós, (una de les empreses que ha participat en el programa), valora l’experiència de manera molt positiva i pensa que la indústria en general i els oficis en particular són encara molt desconeguts. “Cal que els nens i joves tinguin més contacte amb la realitat durant la formació, ja que els oficis són molt necessaris”, remarca. El responsable de Tané Hermètic, Jaume Tané, manté que l’experiència de participar en el programa és molt gratificant. “La implicació dels alumnes és molt bona i es poden transmetre valors que poden ser útils pel seu futur, com l’esforç i la passió en la feina”, indica.

Els alumnes enquestats han participat en el programa “Jo de gran vull ser com tu”, impulsat per la FOEG, conjuntament amb Acció de la Generalitat, i la col·laboració del Departament d’Ensenyament, per acostar la tasca empresarial als alumnes de sisè de primària de les comarques de Girona.

Altres conclusions posen de manifest que els alumnes coneixen empreses bàsicament pel seu entorn familiar o d’amistats, i les que són tendència (Apple, Nike, Samsung, Sony…), és a dir, bàsicament internacionals.

De l’enquesta final podem afirmar que els alumnes han après que l’objectiu d’una empresa és fer un producte o donar un servei per cobrir unes necessitats i produir uns beneficis. La majoria d’alumnes enquestats creuen que les empreses no només serveixen per guanyar diners sinó que aporten riquesa a la societat. “Cal destacar que una part important dels alumnes que diuen que no volen ser empresaris tenen aquesta opinió perquè consideren que requereix un alt grau d’exigència i una gran responsabilitat. Pensem que cal fomentar al màxim possible la cultura de l’esforç i de lideratge a les generacions futures”, afirma el president de la FOEG.

Les conclusions d’aquest projecte es faran arribar al Departament d’Ensenyament.

Les escoles participants valoren aquest projecte com a una oportunitat per apropar els alumnes a la realitat empresarial i pensen que és molt important que puguin constatar com funcionen les empreses per mitjà d’un engranatge de persones que treballen en una mateixa direcció.

Aquesta iniciativa, pionera en les seves característiques a Catalunya, vol que els alumnes coneguin amb detall la tasca que fan els empresaris i com són les empreses, per mitjà de xerrades i amb visites que s’organitzaran a diferents indústries. La FOEG destaca que un coneixement proper de les empreses farà que els alumnes entenguin molt millor el valor econòmic i social que tenen i que puguin escollir els seus estudis i preferències amb més coneixements previs.

La patronal gironina considera molt important reivindicar la figura de l’empresari i el seu paper clau en la creació de llocs de treball, creixement econòmic i benestar dels territoris. “Jo de gran vull ser com tu”, té l’objectiu d’apropar la figura de l’empresari i els seus valors a l’escola. Està adreçat a nens i nenes entre 11 i 12 anys, que es considera l’edat idònia per fer-los arribar aquest programa. Es tracta d’una franja d’edat força lliure de prejudicis, amb molta curiositat per aprendre i el millor moment per potenciar les il·lusions i fomentar els valors de l’esforç, perseverança, i una actitud emprenedora.