Gran increment de demanda per formar-se a l’INS Illa de Rodes per ser animador turístic als càmpings

El primer cicle DUAL de FP de grau superior que s’imparteix a l’INS Illa de Rodes, de Roses orientat a la feina  d’animador turístic socioesportiu ha estat un gran èxit. Es va iniciar el curs 2018-2019, en col·laboració amb l’Associació de Càmpings de Girona, www.campingsingirona.com, i el juny de 2020 va acabar la primera promoció, que ha permès els primers 25 alumnes, la meitat dels quals ha orientat la seva professió cap al sector dels càmpings i la resta cap a altres sectors. Per a la segona promoció la demanda s’ha incrementat amb més de 60 inscrits per a 30 places, un fet que fa plantejar a l’Institut la possibilitat d’iniciar nous cicles vinculats a aquest tipus de formació.

L’INS Illa de Rodes de Roses i l’Associació de Càmpings de Girona (ACG) han dut, al mateix Institut, un acte de reconeixement als establiments que hi ha participat i des de l’Institut s’ha animat a que més càmpings s’hi apuntin. Els càmpings apuntats al primer cicle són el Basegoda Park d’Albanyà; el càmping Sant Miquel de Colera; el Castell Mar & Castell Montgrí; el Delfín Verde i la Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador; i el Salatà de Roses. A l’acte de reconeixement hi han participat el gerent de l’Associació de Càmpings de Girona, Ward Wijngaert; el director de l’Institut, Josep Luís Tejeda Martínez; la coordinadora del cicle de formació dual, Marta Vilumbrales; el cap d’estudis d’FP, Xavier Vilella; i el propietari del càmping Bassegoda Park, Esteve Guerra. També s’ha fet el mateix acte de reconeixement en una visita als càmpings Sant Miquel de Colera, Castell Mar & Castell Montgrí i el Delfin Verde de Torroella de Montgrí.

L’animador turístic socioesportiu és un perfil amb una demanda creixent als càmpings. La formació dual permet els estudiants combinar la formació en el centre educatiu amb l’activitat en una empresa i tot i que en el context de pandèmia aquesta possibilitat és més complicada, s’ha vist més que mai també la necessitat de formar-se i de professionalitzar-se.

El cicle de FP de grau superior “d’Ensenyament i Animació Socioesportiva”  en la modalitat dual s’ha enfocat a l’animació socioesportiva en càmpings i també altres centres turístics.  Es tracta d’una reivindicació de formació específica de l’Associació de Càmpings de Girona al Departament d’Educació de la Generalitat que gràcies al projecte dual Illa de Rodes s’ha fet realitat. La iniciativa s’ha emmarcat en la voluntat de l’Associació de disposar de suficient personal específic i qualificat en aquest àmbit.

1.000 hores de formació en empresa

Els alumnes que opten per l’FP Dual es formen al centre educatiu  i a l’empresa on accedeixen mitjançant una beca o un contracte laboral durant la formació dual i posteriorment en molts casos es continua amb una relació laboral amb l’empresa. En total són 1.000 hores que es divideixen en dos cursos escolars, segons les necessitats  de les empreses. Hi ha la possibilitat de contractar l’alumne si s’adequa a les necessitats de l’empresa, un cop finalitzin la beca.