Consolidar la recuperació econòmica

El 2016 hauria de ser l’any de la consolidació de la recuperació econòmica i que els signes de creixement del 2015 arribin a tota la societat. L’economia catalana ha registrat en el tercer trimestre d’aquest any el creixement més gran des de finals de 2006, amb un increment de la demanda interna del 4% i un evolució positiva dels sectors de serveis i indústria, però ara cal que aquesta tendència cap a l’alça perduri i que el conjunt de la ciutadania ho noti.\r\n\r\nCom a patronal ens sentim molt orgullosos del nostre teixit empresarial, ja que tenim empreses molt competitives, innovadores i capdavanteres en exportació a la demarcació i aquest és el camí que cal seguir. Però reclamem un cop més que les administracions no ens posin obstacles i que ofereixin un suport constant als empresaris, per ajudar a crear riquesa i ocupació.\r\n\r\nL’empresari és el veritable creador de llocs de treball, la persona que dedica la seva vida a generar feina i valor afegit. La importància del valor afegit és la lliçó que hem après de la crisi. La patronal de Girona fa temps que treballa perquè l’empresari tingui un paper destacat i seguirem destinant tota la nostra energia perquè això sigui així. Els empresaris i les seves empreses són la clau de la reactivació econòmica i només s’aconsegueix benestar en un territori amb empreses fortes. La FOEG ha posat en marxa durant el 2015 una experiència pilot per acostar l’empresa a les escoles i l’any 2016 aquest projecte, anomenat Jo de gran vull ser com tu, serà un dels principals que tirarem endavant, amb xerrades als centres de primària i visites a empreses, per acostar l’escola i el món empresarial.\r\n\r\nEl repte per l’any que ve com a patronal és continuar essent una entitat forta i representativa del teixit econòmic de les comarques gironines. La nostra missió és seguir intercedint davant totes les administracions públiques per tal que facilitin i impulsin l’activitat de les empreses. Continuarem reclamant millores en les infraestructures i cal també que s’ajudi a impulsar els serveis necessaris per poder ser competitius, com és la fibra òptica.\r\n\r\n \r\n\r\nCom a patronal hem de continuar defensant el lliure mercat i l’empresa privada, fomentar la innovació tecnològica, potencia l’associacionisme empresarial, buscar solucions als problemes dels empresaris…. Ara més que mai cal promoure i defensar mesures que impulsin el desenvolupament econòmic, que generin llocs de treball, que potenciïn noves línies de negoci i noves empreses, que estimulin les exportacions i que fomentin la innovació.\r\n\r\nI seguirem impulsant l’apartat de la formació, a través de l’Escola de Negocis, perquè considerem que és bàsica per fomentar la innovació i la competitivitat de les nostres empreses.\r\n\r\n \r\n\r\n